Ποιο Λειτουργικό Σύστημα χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας;

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
Το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και γίνεται μόνο για ερευνητικό σκοπό.
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.