Ποιο Λειτουργικό Σύστημα χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας;

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
Το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και γίνεται μόνο για ερευνητικό σκοπό.
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal